لوبیا سفید

مجموعه: حبوبات

منبع غنی فیبر با کلسترول بسیار پایین بوده و وعده غذایی مناسبی برای بیماران مقاوم به انسولین و افراد مبتلا به قند خون بالا محسوب میشود. همچنین نقش مهمی در تجزیه رادیکال های آزاد بدن و پیشگیری از ابتلا به سرطان ایفا میکند.